شام پنگوئنی 2 یکی از بازی های رستورانیه که شما باید یک رستوران رو مدیریت کنید نسخه 1 این بازی در سایت قرار گرفته بود .این نسخه شامل منو های بیشتر و افزودنی های بیشتر برای خرید است که کار شما را آسانتر می کند ، حتی دکوراسیون موجود در رستوران را نیز میتوانید تغییر بدید و مهمانی برای اشخاص گوناگون بگیرید.

, , ,